پردازشگر حرفه ای صدا-DAPRO مدل DPR-V2

 دستگاه پردازشگر حرفه ای صدا به منظور کنترل سطح متوسط و همچنین قله های سیگنال صوتی مورد استفاده قرار می گیرد. این کار توسط بخش های کنترل بهره خودکار (AGC)، محدود کننده صدا (Limiter)  و پردازشگر حالت گذار (Transient Processor) انجام میشود. این دستگاه، نسخه ارتقا یافته دستگاه DAPRO مدل DPR-V1 است و تمامی امکانات و پردازشهای دستگاه مدل پیشین را دارد. مهمترین ویژگیهای این دستگاه در مقایسه با مدل پیشین عبارتند از: قابلیت استفاده دو کاناله برای فرستنده های اصلی/ رزرو یا دو فرسنتده مجزا، افزوده شدن تضعیف کننده دوکاناله در خروجی دستگاه، تغییر امپدانس طبقه ورودی از 600 اهم به 40 کیلو اهم، و تعییر نمای ظاهری و کلیدهای دستگاه.

 

 

نمای جلو

نمای عقب


مشخصات فنی


وضعیت محصول: تولید


دریافت فایل

راهنمای کاربری