دستگاه اندازه گیری شدت میدان مدل FSM-2017

این دستگاه توانایی اندازه گیری شدت میدان و پارامترهای کیفی و کمی مربوط به فرستنده های رادیویی AM و FM را دارد. دستگاه به صورت قابل حمل طراحی شده و علاوه بر آنتن لوپ داخلی AM، قابلیت اتصال به آنتن های خارجی AM و FM را دارد. مختصات مکانی و زمانی مربوط به اندازه گیری توسط ماژول GPS دستگاه اندازه گیری و ثبت می شود. تمامی پارامترهای کیفی و کمی به همراه صدای دریافتی از ایستگاه رادیویی و همچنین برچسب مکانی و زمانی بر روی حافظه دستگاه ذخیره می شوند و قابل انتقال به کامپیوتر هستند. امکان پخش صدای ضبط شده به همراه پارامترهای ذخیره شده بر روی نرم افزار Google Maps به صورت آنلاین نیز وجود دارد.

 

نمای دستگاه

FSM2016-Side 

 

  نمای جلو

 FSM2016-Front

 

مشخصات فنی

 

 FSM-2016Tech Spec

 

وضعیت محصول: تولید

 

صفحه دانلود