دمدولاتور FM مدل RMS-110


این دستگاه وظیفه دارد سیگنال نمونه خروجی فرستنده رادیویی FM را مورد ارزیابی فنی قرار دهد. سطح سیگنال RF و همچنین بیشینه مدولاسیون FM ((Peak Deviation محاسبه شده و نمایش داده میشود. برای این کار سیگنال RF دریافتی، دمدوله شده و صداهای آشکار سازی شده به منظور تحلیل های دقیق تر بر روی خروجی دستگاه قرار میگیرد.

نمای جلو

fm-am-for-site

مشخصات فنيوضعیت محصول: توقف تولید


دریافت فایل

راهنمای کاربری
کاتالوگ