تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس شرکت: تهران، اشرفي اصفهاني، شهرك هما، خيابان قموشي، خيابان عربشاهي، خيابان سوده، پلاك ٨/١ ، شركت فنون داده پروري بسامد کدپستی : 1461944575
شماره تلفن دفتر مرکزی : 44016241 021 الی 4 دفتر بازرگانی : ۴۶۱۳۰۶۶۹ 021 فکس دفتر مرکزی : 021۴۴۲۲۴۹۱۶ فکس بازرگانی : 021۴۶۱۳۰۹۷۴
آدرس ایمیل بازرگانی : sale [At] fdpbco.com