پردازشگر حرفه ای صدا-DAPRO مدل DPR-V2

دستگاه پردازشگر حرفه ای صدا به منظور کنترل سطح متوسط و همچنین قله های سیگنال صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

این دستگاه، نسخه ارتقا یافته دستگاه DAPRO مدل DPR-V1 است و تمامی امکانات و پردازشهای دستگاه مدل پیشین را دارد.

مهمترین ویژگیهای این دستگاه در مقایسه با مدل پیشین عبارتند از:

 • قابلیت استفاده دو کاناله برای فرستنده های اصلی
 • رزرو یا دو فرسنتده مجزا
 • افزوده شدن تضعیف کننده دوکاناله در خروجی دستگاه
 • تغییر امپدانس طبقه ورودی از 600 اهم به 40 کیلو اهم
 • تغییر نمای ظاهری و کلیدهای دستگاه
دانلود راهنمای کاربری

 

دانلود کاتالوگ
دسته‌ها
 • توضیحات

  پردازشگر حرفه ای صدا-DAPRO مدل DPR-V2

  این دستگاه یک پردازشگر حرفه ای دوکاناله  صدا است. یکی از کاربردهای این دستگاه، تنظیم سطح سیگنال  صدای خروجی، به میزان مورد نظر  و همچنین محدود کردن قله های سیگنال صدای خروجی است. دستگاه دو ورودی صدا را به صورت مستقل دریافت کرده و با اعمال بهره (gain  ) مناسب، دو خروجی تولید می کند. سه پردازش مستقل بر روی سیگنال ورودی اعمال می شود.

  قسمت اول به اصطلاح AGC   می باشد که می تواند ورودی را تا 100 برابر (بسته به تعریف کاربر)  تقویت کند. نرخ تغییر  بهره (AGC gain ) کند است (حداکثر 10 dB/minute) به طوریکه گوش انسان متوجه تغییر نشود. بخش دوم به اصطلاح Transient Processor  نام دارد که سطح تغییر آن محدود است (حداکثر 15dB بسته به تعریف کاربر) لیکن نرخ تغییر بهره آن، بسیار تند است. پس از اعمال دو بخش نخست به ورودی، در صورتی که سطح خروجی از حد مورد نظر تجاوز کرد قسمت سوم با عنوان Limiter اعمال می شود تا طبقات بعدی بر اثر ولتاژ بالا آسیب نبینند. در انتها یک تضعیف کننده با بهره قابل تنظیم تا 40dB و با قدم های 0.5dB قرار گرفته است که به کاربر اجازه می دهد به سادگی سطح صدای خروجی دستگاه را کنترل نماید.